Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Służby, inspekcje, straże

Strażacy

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

ul. Chłodnicza 20, 39-200 Dębica

Telefon - 14 670 63 99

E-mail - debica@rz.policja.gov.pl

Strona internetowa - http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

ul. Poddęby 6a, 39-200 Dębica

Telefon - 14 681 28 55

E-mail - kpdebica@podkarpacie.straz.pl

Strona internetowa - http://www.straz-debica.net/

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica

Telefon - 14 683 40 30

E-mail - pinbdebica@interia.pl

Strona internetowa - http://www.pinbdebica.pl/

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

ul. Kosynierów Racławickich 16, 39-200 Dębica

Telefon - 14 681 82 42

E-mail - debica.piw@wetgiw.gov.pl

Strona internetowa - http://piwdebica.pl/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy

ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica

Telefon - 14 680 93 70

E-mail - psse.debica@pis.gov.pl

Strona internetowa - http://www.psse.debica.pl/