Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nabór na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022

Nabór na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022

Organizacje Pozarządowe

Na podstawie Uchwały Nr XVII.120.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

ZOBACZ UCHWAŁĘ RADY POWIATU