Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nowa przewodnicząca przejęła stery Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

Nowa przewodnicząca przejęła stery Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Szefową PRDPP została Elżbieta Drąg, jej zastępcą - Bartłomiej Ziaja, natomiast funkcję sekretarza objął Krzysztof Lipczyński. Wyboru nowego składu zarządu dokonano w drodze jawnego głosowania po tym, jak swoją rezygnację ze stanowiska złożył dotychczasowy przewodniczący.

- Chciałabym zaktywizować lokalną społeczność, zachęcić szczególnie ludzi młodych do zaangażowania w różne inicjatywy czy podjęcie działalności w kołach, stowarzyszeniach, klubach, których w naszym powiecie nie brakuje – mówi nowo wybrana przewodnicząca Elżbieta Drąg. – Będę się starała, aby Rada Pożytku jako organ doradczy sprawnie pośredniczyła pomiędzy samorządem terytorialnym a sektorem organizacji publicznych.

Podczas posiedzenia PRDPP, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dębicy (16 czerwca br.), padła również bardzo ważna deklaracja, dotycząca poprawy efektowności pracy samej rady poprzez jej częstsze spotkania, lepszą organizację i tworzenie rocznych planów działalności. 

PRDPP stanowi grono doradcze dla Rady oraz Zarządu Powiatu Dębickiego. Praca jej członków ma charakter społeczny i jest bezpłatna. PRDPP tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nowy wiceprzewodniczący PRDPP podczas posiedzeniaCzłonek PRDPP podczas posiedzeniaWicestarosta podczas posiedzenia PRDPPCzłonkowie PRDPP podczas posiedzeniaCzłonkowie PRDPP podczas posiedzeniaNowa przewodnicząca PRDPP podczas posiedzeniaCzłonkowie PRDPPNowa przewodnicząca PRDPP