Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Oddali hołd zakładnikom pomordowanym 80 lat temu przy cegielni

Oddali hołd zakładnikom pomordowanym 80 lat temu przy cegielni

Informacje

Mieszkańcy i samorządowcy ziemi dębickiej oddali dzisiaj (2 lutego br.) hołd 54 polskim zakładnikom, którzy przed 80 laty zostali rozstrzelani przez niemieckiego okupanta obok cegielni w Dębicy.

Kwiaty przy pomniku w imieniu Powiatu Dębickiego złożyli Wicestarosta Adam Pieniążek, Przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka oraz Członek Zarządu Powiatu Marek Jaskółka.

Zgromadzeni przy nasypie kolejowym wspominali tragiczne wydarzenia z 2 lutego 1944 roku, kiedy to niemiecki okupant rozstrzelał tutaj 54 zakładników z więzień w Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ich śmierć była odwetem hitlerowców za zamach dokonany 31 stycznia 1944 r. przez żołnierzy grupy dywersyjnej dębickiego obwodu Armii Krajowej na pociąg, którym podróżowali niemieccy żołnierze wracający z frontu wschodniego na urlopy.

Ceremoniał patriotyczno-religijny przy pomniku poprzedziło nabożeństwo odprawione w dębickim Kościele pw. Ducha Świętego.