Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA Parafii w Jodłowej – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Parafii w Jodłowej – TRYB UPROSZCZONY

Organizacje Pozarządowe

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 56 w dniu 26 kwietnia 2024 r. złożyła w Starostwie Powiatowym w Dębicy ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.

ZOBACZ OFERTĘ

 

Fot. pixabay