Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - Program FE dla Podkarpacia  - Szkolnictwo Ogólne

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - Program FE dla Podkarpacia - Szkolnictwo Ogólne

Informacje

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne.

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079), Powiat Dębicki ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne w ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursie nr FEPK.07.12-IP.01-004/23.

Ogłoszenie o naborze  oraz Formularz ofertowy znajduje się pod adresem: https://powiatdebicki.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-partnera-do-projektu-7-12.html

 

Fot. pixabay