Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ogólnopolski konkurs kulinarny dla KGW pn. „Bitwa Regionów”

Ogólnopolski konkurs kulinarny dla KGW pn. „Bitwa Regionów”

Kultura

„Bitwa Regionów” to konkurs kulinarny, który jest organizowany dla Kół Gospodyń Wiejskich z różnych regionów Polski. Celem konkursu jest promowanie kuchni regionalnej oraz wzmacnianie więzi między mieszkańcami różnych regionów.

W konkursie biorą udział najlepsze koła gospodyń wiejskich z każdego województwa, które przygotowują danie reprezentujące swój region, wykorzystując wyłącznie lokalne i sezonowe produkty. Konkurs to także okazja do wymiany doświadczeń i przepisów między kółkami gospodyń wiejskich oraz do prezentacji swoich umiejętności kulinarncyh.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW do dnia 31 marca 2023 r. drogą elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ZOBACZ REGULAMIN

Plakat