Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Otwarty konkurs na mikrogranty dla młodych lokalnych organizacji

Otwarty konkurs na mikrogranty dla młodych lokalnych organizacji

Organizacje Pozarządowe

Jeśli Wasza organizacja działa krócej niż trzy lata, to konkurs na mikrogranty może być czymś dla Was! Sięgnijcie po grant w wysokości 10-12 000 euro (do ok. 52 000 złotych) i unikalną możliwość jego realizacji w bezpiecznym środowisku, pod kierunkiem ekspertek i ekspertów, zgodnie z zasadą uczenia się w działaniu.

Nabór wniosków potrwa do 8 maja (do godziny 12:00, w południe). Konkurs jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konsorcjum realizujące program: Fundacja RozwojuDemokracji Lokalnej, Fundacja Edukacji dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach grantu będziecie realizować zaplanowane przez Was działania i równolegle zdobywać kompetencje w kilku obszarach: zarządzania, komunikacji, przygotowania i realizacji działań, wydatkowania środków oraz współpracy i budowania partnerstw. Nie zabraknie też okazji do sieciowania.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie tu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/.