Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Płatności dla małych gospodarstw

Płatności dla małych gospodarstw

Informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków dla rolników o ryczałtową „Płatność dla małych gospodarstw”. Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5 ha. Stawka wsparcia dla małych gospodarstw wynosi 225 euro za hektar.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło ARiMR

Plakat