Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Bobrowej

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Bobrowej

Informacje

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Bobrowej to dwie inwestycje drogowe spośród czterech planowanych w Gminie Żyraków, na które Powiat Dębicki uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wymiarze 80% wartości robót.

Zadanie 1
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – budowa chodnika w km 8+308 – 9+073 w m. Bobrowa" dotyczy budowy chodnika o długości 765m w m. Bobrowa.
Wartość zadania to 911 463,80 zł.
Roboty budowlane wykonuje firma Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego. Przewidywane zakończenie zadania: grudzień 2023 r.

Zadanie 2
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wielki – budowa chodnika w km 3+896 – 3+907 w m. Bobrowa" dotyczy budowy odcinka chodnika wraz z budową przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie m. Bobrowa.
Wartość zadania to 75 999,99 zł.
Roboty budowlane wykonywała firma F.H.U. „INWEST BRUK” spółka cywilna Agata i Jarosław Boroński, Otałęż 192, 39-306 Górki. Zadanie zostało zakończone w październiku 2023 r.