Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiat Dębicki na pomoc Ukrainie - WAŻNE INFORMACJE

Powiat Dębicki na pomoc Ukrainie - WAŻNE INFORMACJE

Informacje

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Dębickiego! Dziękujemy za Wasze wielkie serca, dobroć i zaangażowanie w akcję pomocy uchodźcom. Wszyscy jesteśmy #solidarnizUkrainą. Musimy jednak postarać się, by zapanować nad tą sytuacją i umożliwić wyspecjalizowanym służbom skoordynowane i zorganizowane działania. Poniżej kilka bardzo ważnych informacji.

1. Prosimy i apelujemy, by nie organizować transportu uchodźców z granicy na własną rękę.

2. Prosimy nie organizować akcji dowożenia darów we własnym zakresie na granicę, ponieważ – jak zgłaszają nam służby przygraniczne – powoduje to blokadę transportową, a w niektórych miejscach zbędne rzeczy zalegają bez zabezpieczenia i niszczą się.

3. Prosimy przy przekazywaniu darów do jakichkolwiek punktów zbiórek kierować się zasadą jakościową, a nie ilościową i sprawdzić wcześniej, jakie konkretnie produkty są najbardziej potrzebne. Aktualnie otrzymujemy informacje, że w większości punktów mają magazyny wypełnione po brzegi wszelkimi potrzebnymi produktami. Gdy zostaną one rozdysponowane lub gdy pojawią się kolejne potrzeby – BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO i wspólnie z samorządami powiatu dębickiego OGŁASZAĆ KOLEJNE ZBIÓRKI na konkretne cele.

4. Wszystkie zadania wykonujemy zgodnie z dyspozycjami sztabu wojewódzkiego i według poleceń wojewody – pamiętajmy, że to służby państwowe koordynują akcję pomocową, za którą są odpowiedzialne, i dlatego należy stosować się do ich poleceń.

 

JAK MOGĄ POMÓC MIESZKAŃCY POWIATU DĘBICKIEGO?

Osoby prywatne, przedsiębiorców, stowarzyszenia, wolontariuszy i wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc w jakikolwiek sposób – prosimy o kontakt z jednostkami powiatowymi:

Powyższe jednostki prowadzą rejestrację potencjalnych darczyńców oraz bazę noclegową dla uchodźców. Prosimy o przesyłanie w mailu informacji: jaką pomoc mogą Państwo zaoferować (np. przekazanie konkretnych ilości konkretnych artykułów). Jeśli macie możliwość przyjęcia pod swój dach lub w inny sposób zaopiekowania się uchodźcami – prosimy o telefon lub w mailu napisać:

  1. Ile osób możesz przyjąć (z dziećmi czy bez)
  2. Na JAK DŁUGO
  3. Miejsce – dokładna lokalizacja i ew. wyposażenie, zapewnienie wyżywienia itd.
  4. Dane kontaktowe do właściciela/zarządcy miejsca

 

AKTUALNIE PROWADZONA JEST ZBIÓRKA W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /Dębica, ul. Gawrzyłowska 31/ TYLKO poniższych produktów:

- artykułów medycznych

- Koców, śpiworów, karimat

- powerbanków (naładowanych)

O możliwości i chęci przekazania innych produktów, niż te wymienione, prosimy informować mailowo: pomocukrainie@powiatdebicki.pl

 

Chęć skorzystania lub zaoferowania pomocy można również zgłaszać na stronie rządowej:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Tam można znaleźć aktualne informacje.