Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiat realizuje inwestycje drogowe w gminach Czarna i Żyraków

Powiat realizuje inwestycje drogowe w gminach Czarna i Żyraków

InformacjeInwestycje

Do połowy listopada br. mają zakończyć się dwie inwestycje drogowe w gminach Czarna i Żyraków. Jedna z nich to przebudowa drogi Dębica – Zdziarzec na dystansie o długości ok. 4 km między miejscowością Róża a granicą powiatu. Druga to budowa chodnika na odcinku blisko 2 km pomiędzy Grabinami i Głowaczową.

W przypadku inwestycji na trasie Dębica – Zdziarzec realizowane prace obejmują poprawę nawierzchni jezdni oraz odpływu wód z pasa drogowego, a także budowę chodników.

Całkowita wartość zadania sięga 2,8 mln zł. 70 procent tej kwoty to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 30 proc. finansują wspólnie: Powiat Dębicki (15 proc.) oraz gminy Czarna i Żyraków.

Budowa chodnika między Grabinami i Głowaczową będzie natomiast kosztowała ok. 1 mln zł. Wartość tego zadania w całości finansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.