Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Reprezentacje uczciły 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Reprezentacje uczciły 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kultura

Mimo ograniczonej formy tegorocznych uroczystości podobnie jak przed rokiem delegacje lokalnych środowisk, władz samorządowych, parlamentarzyści oraz przedstawiciele służb mundurowych reprezentowali mieszkańców ziemi dębickiej w symbolicznych obchodach Narodowego Święta Konstytucji
3 Maja. 

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 okrągłą 230. rocznicę uchwalenia konstytucji majowej świętowano w kameralnym gronie. W dębickich obchodach uczestniczył m.in. europoseł Bogdan Rzońca, a także posłowie Jan Warzecha, Kazimierz Moskal i senator Zdzisław Pupa. Władze samorządowe reprezentował starosta Piotr Chęciek wraz z zarządem i przewodniczącym Rady Powiatu, burmistrz Mariusz Szewczyk z zastępcami oraz wójt gm. Żyraków Marek Rączka i zastępca wójta gm. Dębica Marek Mikrut. Także przedstawiciele nauczycieli, WOT oraz harcerze złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości na Rynku oraz pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej na placu Gryfitów w Dębicy.

Uczestnicy uroczystości wzięli także udział w nabożeństwie w intencji Ojczyzny odprawionym przez ks. Ryszarda Piaseckiego w Kościele pw. Św. Jadwigi.

Jednym z elementów jubileuszowych obchodów jest także baner historyczny, który kilka dni temu zawisł na jednej ze ścian Starostwa Powiatowego w Dębicy. Na grafice o powierzchni niemal 170 m2  znalazł się fragment słynnego obrazu z 1891 r. autorstwa Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Płótno przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia wraz z królem tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni.

______________

Ustawa zasadnicza uchwalona 230 lat temu była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Dokument był silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian funkcjonowania państwa, dawał też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw i po czasy dzisiejsze niesie wiele uniwersalnych przesłań jako wzór konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami.

 

Europoseł Bogdan Rzońca, starosta Piotr ChęciekEuroposeł Bogdan Rzońca, senator Zdzisław Pupa z składają wiązankę pod pomnikiemEuroposeł Bogdan Rzońca, senator Zdzisław Pupa z składają wiązankę pod pomnikiemDelegacja powiatu składa wiązankę pod pomnikiemDelegacja powiatu składa wiązankę pod pomnikiemDelegacja władz miasta składa wiązankęDelegacja władz miasta składa wiązankęDelegacja Gminy Żyraków składa wiązankęDelegacja nauczycieliDelegacja WOTPomnik Legionisty na dębickim RynkuMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyMsza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jadwigi w DębicyDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejDelegacje składają wiązanki na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej NiepokalanejFigura Matki Boskiej Niepokalanej na Placu Gryfitów w DębicyBudynek Starostwa Powiatowego w Dębicy - banery upamiętniające 230. rocznicę konstytucji 3 Maja