Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2022

Dłoń wskazuje cel

 

Kontynuacja budowy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy w tym: budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy

Budynek szkoły

Wartość zadania 13.274.302,79 zł

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.315.500,00 zł

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7.741.354,34 zł

Środki własne 3.217.448,45 zł


 

Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica górna – Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa i Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka

Wartość zadania: 4 979 553 zł 

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 485 687,00 zł 

Środki własne: 746 934,00 zł 

Środki z Gminy Brzostek: 746 932,00 zł


 

Przebudowa drogi powiatowej 1180R Dębica – gr. powiatu - Zdziarzec w miejscowości Wiewiórka i Róża

Droga, ujęcie z drona

Wartość zadania 3.189.656,82 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  2.187.779,82 zł

Środki z Gminy Żyraków 917.667,00 zł

Środki z Gminy Czarna 84.210,00 zł


 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego

Przejście dla pieszych

Wartość zadania 1.479.053,30 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  1.029.053,30 zł

Środki z Gminy Dębica 200.000,00 zł

Środki z Gminy Pilzno 250.000,00 zł