Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2022

Dłoń wskazuje cel

Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica górna – Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa i Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka

Wartość zadania: 4 979 553 zł 

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 485 687,00 zł 

Środki własne: 746 934,00 zł 

Środki z Gminy Brzostek: 746 932,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa, remont poboczy oraz przepustów pod koroną drogi, odtworzenie i oczyszczenie przydrożnych rowów, remont mostu na potoku Kamienica w Bączałce.