Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Obsługa Prawna

Symbole sprawiedliwości

r. pr. Marcin Mazur

FILIPEK & KOLASA Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Rzeszowie

adw. Zenon Filipek, r. pr. Łukasz Kolasa,

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 30

 

Zadania:

  • obsługa prawna Rady, Komisji Rady, Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego,
  • reprezentowanie Starosty i Powiatu w postępowaniu przed sądami i innymi organami orzekającymi,
  • uczestnictwo w posiedzeniach organów Powiatu,
  • opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Powiatu i Zarządu,
  • pomoc i doradztwo prawne na rzecz wydziałów Starostwa w zakresie stosowania prawa materialnego i procesowego,
  • opiniowanie projektów umów i porozumień oraz wydawanie opinii prawnych,
  • nadzór prawny nad redakcją decyzji administracyjnych,
  • udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Starostwa,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania sprostowań prasowych i odpowiedzi na artykuły prasowe.