Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Koszyk na zakupy z klawiaturą komputerową w tle

Elżbieta Mastej

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Telefon: 14 680 31 27
 

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 15:30

 

Pobierz wzór wniosku konsumenta: [Wniosek Konsumenta]

 

Zadania:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi terytorialnymi delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

 

Zobacz także:

KARTA USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ