Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Geodeta

Dyrektor: Mariusz Grygiel

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 65

 

Zadania:

 • tworzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • prowadzenie baz danych BDOT, EGIB, GESUT,
 • gospodarowanie środkami budżetowymi związanymi z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • zakładanie i prowadzenie powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie narad koordynacyjnych,
 • ochrona znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
 • zapewnienie nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla gmin,
 • udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oraz bazach danych,
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Zobacz także:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE