Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Śpiewaniem upamiętnili odzyskanie niepodległości

Śpiewaniem upamiętnili odzyskanie niepodległości

Informacje

W ostatnią sobotę (11 listopada br.) w podziemiach kościoła klasztornego Sióstr Służebniczek Dębickich odbyła się Lekcja Śpiewu Patriotycznego. Każdy uczestnik otrzymał śpiewnik, dzięki któremu mógł bez przeszkód brać udział we wspólnej zabawie.

Na scenie patriotyczne pieśni śpiewały dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy, chórzyści, nauczycielki i dyrektorki dębickich jednostek oraz radna powiatowa Lucyna Samborska. Towarzyszyli im prowadzący imprezę Paweł Adamek i Stanisław Wiktor.

Podczas wydarzenia siostry służebniczki wręczyły również pamiątkowe dyplomy i nagrody laureatom konkursu plastycznego „Rodzina w niej się miłość do Boga, Człowieka i Ojczyzna rozpoczyna”.

Następnie zaprosiły uczestników radosnego spotkania na ciepłą grochówkę. Siódma edycja Lekcji Śpiewu Patriotycznego „Wyśpiewajmy Razem Historię” odbyła się przy wsparciu finansowym Powiatu Dębickiego.