Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030

STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030

Informacje

Starosta Powiatu Dębickiego zaprasza mieszkańców powiatu, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030.

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem  https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/.

Projekt dokumentu STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod linkiem https://powiatdebicki.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych.html. Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Dębicy przy ul. Parkowej 28, pokój nr 541 w godzinach pracy urzędu.

 

CZYTAJ SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ