Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Turniej Bokserski w Dębicy

Turniej Bokserski w Dębicy

Sport

W hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy odbył się w sobotę (9 października br.) XI Turniej Bokserski o Puchar Karpat, zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy MORSY Dębica. W rywalizacji udział wzięło prawie 100 zawodników i zawodniczek.

Turniej był również okazją do podziękowania dla działaczy i osób związanych z Morsami, wyróżnienia wręczał m.in. Adam Pieniążek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. Szczególne podziękowania otrzymali trener Sławomir Łukasik oraz jego podopieczni Wioletta i Sebastian Ptak.

Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym i pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Dębickiego.