Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Uczniowie ZSZ w Pustkowie–Osiedlu pojadą na staże zagraniczne

Uczniowie ZSZ w Pustkowie–Osiedlu pojadą na staże zagraniczne

InformacjeOświataInne

Tylko 270 wniosków, na 1035 złożonych przez placówki z całej Polski, zyskało pozytywną opinię Narodowej Agencji Programów Erasmus+ w akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Wśród nich, jako jedyna szkoła z powiatu dębickiego, na 101 pozycji znalazł się Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Pustkowie-Osiedlu.

Projekt unijny pn. „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” stał się już nieodłącznym i niezwykle atrakcyjnym elementem kształcenia w ZSZ. Jego uczniowie kolejny raz będą uczestnikami staży zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. To młodzi ludzie z klas o kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy młodzieży, który wpłynie na wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza program nauczania. Projekt obejmuje przygotowanie pedagogiczne, w ramach którego odbędą się zajęcia dla uczestników z pierwszej pomocy poświęcone  bezpieczeństwu w czasie podróży, postępowaniu w nagłych wypadkach oraz na temat radzenia sobie ze stresem w związku z rozłąką z bliskimi i pracą w międzynarodowym zespole.

W ramach przygotowania językowo-kulturowego dla uczestników projektu zorganizowany zostanie m.in. dodatkowy kurs językowy. Uczniowie otrzymają za każdy tydzień stażu wsparcie finansowe w ramach stypendiów i będą uczestniczyć w wycieczkach tematycznych zorganizowanych dla stażystów w Hiszpanii i Włoszech. Na zakończenie projektu otrzymają dokumenty potwierdzające udział w stażach, m.in. certyfikat językowy oraz certyfikat Europass Mobility, dzięki któremu wzrosną ich szanse na znalezienie intersującej pracy.

Staże będą realizowane w perspektywie dwóch lat szkolnych, a co za tym idzie wezmę w nich udział przyszli uczniowie technikum – obecni ósmoklasiści - którzy aktualnie wybierają dalszą naukę w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu.

Źródło i FOT.: ZSZ w Pustkowie-Osiedlu