Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Umowy z NGO podpisane

Umowy z NGO podpisane

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

We wtorek 14 marca br. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe.

W tegorocznym I Otwartym Konkursie Ofert wsparcie otrzymało 17 projektów na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia; upowszechniania turystyki; wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do odbiorców trafi łącznie ponad 73.000 zł. Gratulacje i symboliczne czeki grantobiorcy odebrali z rąk starosty Piotra Chęćka i wicestarosty Adama Pieniążka. Wydarzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie:
1. Koło Gospodyń Wiejskich „Zasowianki” w Zasowie - wysokość dotacji 4.500 zł.
2. Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” w Dębicy - wysokość dotacji 4.500 zł.
3. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - wysokość dotacji 4.500 zł.
4. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy - wysokość dotacji 3.000 zł.
5. Ludowy Klub Sportowy „BOROWIEC” w Straszęcinie - wysokość dotacji 4.400 zł.
6. Stowarzyszenie Akademia Małego Strażaka w Brzeźnicy - wysokość dotacji 4.400 zł.
7. Stowarzyszenie BNA Sport w Krakowie - wysokość dotacji 4.400 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy „MORSY” w Dębicy - wysokość dotacji 4.400 zł.
9. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - wysokość dotacji 4.400 zł.
10. Akademia Piłkarska Gminy Dębica Chemik Pustków w Pustkowie-Osiedlu - wysokość dotacji 3.100 zł.
11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica Korzeniowski.pl - wysokość dotacji 3.600 zł.
12. Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” Judo w Dębicy - wysokość dotacji 5.000 zł.
13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dębicy - wysokość dotacji 5.000 zł.
14. Fundacja PRO EUROPAE BONO w Dębicy - wysokość dotacji 5.000 zł.
15. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Dobrkowie - wysokość dotacji 5.000 zł.
16. Fundacja Educare et Servire w Dębicy – wysokość dotacji 4.000 zł.
17. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca” w Dębicy - wysokość dotacji 4.000 zł.