Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

X Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego

X Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego

InformacjeKultura

Mszą św. w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie rozpoczął się wczoraj (26 lipca br.) X Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego.

W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 31 kół. Po nabożeństwie gratulacje i podziękowania za upowszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi złożyli im wspólnie Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek, Przewodniczący Rady PD Michał Maziarka oraz Radny Powiatowy Andrzej Reguła. Panowie wręczyli zebranym dyplomy i upominki.

 

Grupa Kół Gospodyń WiejskichKoła Gospodyń Wiejskich na Mszy św.Ksiądz podczas Mszy św.Składanie wiązanekGrupa osób podczas Mszy św.Sanktuarium NNMP w ZawadzieWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiWicestarosta oraz Przewodniczący rady PD wręczają dyplomy i  upominkiGrupa Kół Gospodyń WiejskichGrupa Kół Gospodyń WiejskichGrupa Kół Gospodyń WiejskichGrupa Kół Gospodyń WiejskichWicestarosta z grupą Kół Gospodyń WiejskichGrupa Kół Gospodyń Wiejskich