Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zarząd Powiatu Dębickiego z absolutorium za 2020 rok

Zarząd Powiatu Dębickiego z absolutorium za 2020 rok

InformacjeInwestycjeOgłoszenia

Radni jednogłośnie udzielili dziś absolutorium Zarządowi Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Istotny wpływ na tę decyzję miał fakt, że mimo pandemii koronawirusa zrealizowano ważne zadania inwestycyjne, prowadzone w dużej mierze przy udziale dotacji zewnętrznych.

Zanim przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium, wicestarosta Adam Pieniążek przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą raportu o stanie powiatu. Następnie wyemitowano materiał filmowy podsumowujący wydarzenia i inwestycje realizowane w powiecie w 2020 r.

Chociaż nie da się zaprzeczyć, że pandemia koronawirusa zdominowała wydarzenia ubiegłego roku i wywarła wpływ niemal na wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego w powiecie dębickim to jednak ta trudna sytuacja nie przeszkodziła w realizacji większości ważnych zadań inwestycyjnych, prowadzonych w dużej mierze przy udziale dotacji zewnętrznych. 

Do powiatowej kasy trafiło w sumie ponad 15,5 mln zł środków rządowych, blisko 8 mln zł środków europejskich oraz nieco ponad 1,7 mln zł dotacji celowych z gmin powiatu. Łącznie było to 25 134 889 zł z zewnątrz. Ta kwota stanowiła pawie 15 procent dochodów ogółem, które w ubiegłym roku wyniosły 171,3 mln zł. 

Do najważniejszych działań Powiatu Dębickiego w 2020 r. należała kontynuacja procesu inwestycyjnego związanego z budową Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy. Wykonano m.in. dokumentację projektów zamiennych dot. wydzielenia kuchni z jadalnią, a także powstania instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. Efekty dotychczasowych prac osobiście oceniał Wiceminister Sportu Jacek Osuch, zaproszony do Dębicy przez Starostę Powiatu Dębickiego.

Całkowite dofinasowanie zewnętrzne pozyskane na realizację zadania wyniosło w ubiegłym roku 10 mln zł, z czego połowa to pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Blisko 3 mln zł przyznano z programu Sportowa Polska na budowę sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej z placem zabaw.

Zakończono także pierwszy etap prac dotyczących przebudowy drogi powiatowej Łabuzie - Południk – Kamieniec na odcinku prowadzącym do Zespołu Szkół w Głobikowej. Roboty objęły m.in. gruntowny remont istniejącej jezdni o długości 4,3 km, budowę chodnika o łącznej długości 2,4 km, a także przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi. 

Ogólna wartość zrealizowanych prac sięgnęła 2,8 mln zł, z czego prawie 2 mln zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Sama inwestycja została uznana przez Rafała Webera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, za sztandarowy przykład efektywnego wykorzystania pieniędzy z funduszu, o czym minister informował podczas wrześniowej konferencji prasowej w Głobikowej.

O dofinansowanie na poziomie 70 procent z Funduszu Dróg Samorządowych Zarząd Powiatu postarał się też na remont 2,3 km nawierzchni drogi na odcinku Strzegocice – Słotowa. Wartość tej inwestycji, którą zakończono w drugiej połowie ubiegłego roku, wyniosła blisko 2,2 mln zł.

W 2020 roku budową i remontami dróg i chodników objęto w sumie 18 zadań w każdej gminie. Zgodnie z założeniem powstało blisko 4,5 km ciągów pieszych w różnych częściach powiatu dębickiego, co kosztowało 2,5 mln zł. Tego rodzaju inwestycje przeprowadzono m.in. w Dębicy, Gumniskach, Jodłowej, Siedliskach-Bogusz, Stasiówce, Brzeźnicy, Grabinach, Straszęcinie i Korzeniowie.

Wybudowano także sygnalizację świetlną w obrębie przejść dla pieszych w Dębicy i Straszęcinie za 241 tys. zł, przy dofinansowaniu 100 tys. zł w ramach programu im. Władysława Stasiaka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rok 2020 szczególnie trudny okazał się dla służby zdrowia. Dlatego też Powiat podjął skuteczne działania na rzecz wsparcia dębickiego szpitala. W placówce przeprowadzono prace modernizacyjne, zainstalowano 20-tonowy zbiornik z tlenem, przystosowano też oddziały szpitalne do zwalczania skutków choroby zakaźnej z uwagi na fakt, że Zespół Opieki Zdrowotnej został przekształcony w „szpital jednoimienny” dla pacjentów z COVID-19. W związku z tym na jego potrzeby przeznaczono prawie 10,2 mln zł, z czego ponad 1,3 mln zł stanowiło rządowe dofinansowanie, zapowiedziane jeszcze przez Wiceminister Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko, podczas jej wizyty w powiecie dębickim w lipcu 2020 r.

Mimo zmiennej sytuacji epidemiologicznej Powiat Dębicki realizował przyjęty Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, w ramach którego ogłaszano konkursy i przekazywano dofinansowanie na realizację ważnych dla społeczności lokalnych zadań publicznych. W sumie z kasy powiatu wyasygnowano na ten cel ponad 167 tysięcy zł. 

Podejmowano też działania na rzecz dialogu publiczno-społecznego i wzrostu aktywności obywatelskiej w powiecie. Zorganizowano m.in. Śniadanie Partnerskie, swego rodzaju forum dyskusyjne, podczas którego przedsiębiorcy, bankowcy, prawnicy i samorządowcy rozważali możliwości efektywnej współpracy i budowania relacji między przedsiębiorcami a jednostką samorządu terytorialnego. 

Realizowano też zadania mające na celu zwiększenie zaufania do administracji publicznej i poprawę wizerunku administracji samorządowej, m.in. przez realizację cyklu materiałów filmowych, prezentujących sylwetki Radnych Rady Powiatu Dębickiego VI kadencji oraz członków Zarządu.

W roku 2020 inicjowano też działania w ramach proekologicznej edukacji, z uwzględnieniem potrzeb interesantów i osób przebywających w budynku lub w pobliżu Starostwa Powiatowego w Dębicy. Dlatego też przed wejściem głównym do starostwa, w ogólnodostępnym miejscu, stanął metalowy kosz w kształcie serca, który od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Wszyscy chętni mogą wrzucać do niego plastikowe nakrętki, a za każdym razem, gdy serce się wypełnia, zbiory są przekazywane na konkretne, charytatywne cele. 

Na wszystkich piętrach starostwa zainstalowano również tzw. bezbutlowe dystrybutory wody. Urządzenia są podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej i dzięki zastosowaniu wielostopniowego systemu filtracji, zapewniają stały dostęp do świeżej, gotowej do spożycia wody, a poprzez redukcję odpadów PET, korzystnie wpływają na stan środowiska. Dystrybutory ustawiono na korytarzach budynku, by każdy mógł z nich swobodnie korzystać. W ogólnodostępnych miejscach, na każdym piętrze starostwa, zlokalizowano także pojemniki do segregacji śmieci i zgniatarki do butelek PET.

COVID-19 poważnie skomplikował i ograniczył życie kulturalno-społeczne powiatu dębickiego. Ostatnią, zorganizowaną w pełnym wymiarze powiatową imprezą był VII Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia 2020 r. - w Dzień Objawienia Pańskiego - przeszedł ulicami Dębicy. Po nabożeństwie, odprawionym w kościele pw. Ducha Świętego, w barwnym pochodzie pomaszerowały tłumy mieszkańców. W pięciu krótkich scenach, odegranych na trasie pochodu, aktorzy odnieśli się do  wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, a same jasełka odbyły się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!”.

Niestety szereg kolejnych, zaplanowanych już wcześniej wydarzeń edukacyjnych i sportowych, musiało zostać odwołanych. Natomiast wiele uroczystości patriotyczno-religijnych odbyło się w skromniejszej oprawie, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

W sposób szczególny uczczono setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – pamięć o Cudzie nad Wisłą przywołano dwoma banerami, które zamontowano na budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy. Na jednym z nich znalazł się Krzyż Walecznych i cytat odnoszący się do bitwy, drugi przedstawiał ułana w szarży na bolszewika.

Nieco inny charakter od formy, w jakiej w latach poprzednich obchodzone były powiatowe dożynki, miało ubiegłoroczne święto plonów. Chociaż nie zorganizowano dla mieszkańców powiatu widowiskowego koncertu, to jednak panująca podczas obchodów atmosfera była wyjątkowo podniosła i uroczysta.

Wydarzenie zyskało rangę XX Dożynek Województwa Podkarpackiego i zostało połączone z setną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie. Eucharystii przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz, a w dożynkowych obrzędach wzięli udział m.in. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a także wojewoda Ewa Leniart i marszałek Władysław Ortyl.

Rok 2020 to także wyróżnienie dla Powiatu Dębickiego za najlepszą stronę www, przyznane przez kapitułę konkursową 20. edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Powiat  zdobył też dwa drugie miejsca we Współzawodnictwie Sportowym Powiatów za realizację programów: Licealiada Młodzieży oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Nie zabrakło indywidualnych sukcesów młodzieży uczącej się w nadzorowanych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych – 20 uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Nasze szkoły zostały wyróżnione też w „Rankingu Liceów i Techników 2020 PERSPEKTYWY” – aż cztery placówki znalazły się w tym najbardziej prestiżowym ogólnopolskim zestawieniu.