Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

12°C
7 km/h
1009 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2019 rok

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2019 rok

InformacjeInwestycjeInne

Radni większością głosów - tylko przy jednym wstrzymującym się - udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wcześniej udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, pozytywną opinię wydała w tej sprawie również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Zanim przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium, wicestarosta Adam Pieniążek przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą raportu o stanie powiatu. Znalazła się w niej m.in. informacja o tym, że łączna kwota środków zewnętrznych pozyskanych w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontowych i projektów unijnych przekroczyła kwotę 39,8 mln zł.

Rok 2019 upłynął pod znakiem ważnych inwestycji drogowo-mostowych. Największa z nich to warta blisko 30 mln zł budowa mostu Dębica – Straszęcin wraz z dojazdami, w ramach której przebudowano m.in. rondo w Dębicy i skrzyżowanie w Straszęcinie. Władzom Powiatu Dębickiego udało się pozyskać na realizację całego zadania aż 21 milionów złotych dofinansowania z zewnątrz.

Blisko 11 mln zł kosztowała natomiast budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do drogi krajowej nr 94 w Zawadzie i drogi wojewódzkiej nr 985 w Pustyni. Otwarcie inwestycji odbyło się w Pustyni, gdzie zlokalizowano czterowylotowe rondo, stanowiące jeden z elementów wschodniego łącznika. Powstał on przy zewnętrznym dofinansowaniu sięgającym 9,5 miliona zł.

Spore dofinansowanie samorząd otrzymał też w przypadku budowy nowej drogi (2,2 km) wraz z chodnikiem (1,6 km) w Nagoszynie. Zadanie kosztowało ponad 2 mln zł, z czego 1,2 miliona zł to dotacja spoza budżetu powiatu.

Wybudowano także most na potoku Jodłówka wraz z chodnikiem i dojazdami w Jodłowej. Przedsięwzięcie warte prawie 2 mln zł zostało sfinansowane przy udziale zewnętrznego dofinansowania w wysokości przekraczającej 1,7 mln zł.

Kontynuowano również prace związane z budową nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. W 2019 r. przeznaczono na ten cel blisko 8 mln zł z czego 1,5 mln zł to środki pochodzące z dotacji celowej. Aktualnie obiekt znajduje się w stanie surowym zamkniętym.

PREZENTACJA dot. Raportu o stanie Powiatu Dębickiego za 2019 r.