Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

11°C
7 km/h
1022 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Najstarsze budynki

Gmina Brzostek

Januszkowice 

•    dwór – wybudowany w 2 połowi XIX w., wolnostojący, usytuowany w głębi parku. Obecnie obiekt znajduje się w ruinie.

Przeczyca
•    dwór  - obecnie Szkoła Podstawowa im. ks. dr Józefa Jałowego. Budynek wzniesiony w roku 1920, usytuowany w głębi parku. 

•    spichlerz – jego wybudowanie miało miejsce w roku 1920. Znajduję się na zachód od dworu. Obiekt zaniedbany, nieużytkowany.

Siedliska-Bogusz 
•    dwór nowy – wybudowany w połowie XIX w. Obecnie budynek znajduje się 
w ruinie.

•    dwór stary – wybudowany w 2 połowie XVII wieku. Obecnie zachowane są reliktu murów, porośnięte dziką roślinnością. Obiekt znajduje się w ruinie.

•    stajnia dworska - wybudowana w 2 połowie XVIII. Zachowały się mury obwodowe 
– miejscami do wysokości ok. 2 m oraz ściany szczytowe z czytelnymi podziałami.

Gmina Czarna 

Przyborów 

•    dwór -  zaprojektowany w tzw. stylu zakopiańskim przez Stanisława Witkiewicza, 
z inicjatywy i na potrzeby Mikołaja Reya. Jego budowę ukończono 1894 roku. Oryginalnej budowli popularność przynieśli znamienici goście, którzy odwiedzali Przyborów na zaproszenie Reya, byli to m.in.: Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos.

Gmina Dębica

Zawada 

•    pozostałości dworu (baszta)  - obiekt związany z historią dworu obronnego Ligęzów. Usytuowany w głębi parku. Od 2003 r. właściciel prowadzi prace remontowe. Opracowano projekt remontu i użytkowania kaplicy z basztą, który m. in. przewiduje na parterze kaplicy urządzenie galerii obrazów, rzeźby, militariów, a pozostałe pomieszczenia przeznaczyć na cele mieszkalne.

•    oficyna – powstała w 1820 roku w sąsiedztwie pałacu. Do czasu częściowej rozbiórki zachowywała cechy architektury dworkowej.

•    pałac – powstał w 1918 roku, jako jeden z budynków wchodzących w skład założenia rezydencjonalnego w Zawadzie. Od 2003 r. nowy właściciel prowadzi prace remontowe przy obiektach założenia.
•    pralnia z ogrodzeniem – powstała w 1821 roku przy okazji prac budowlanych, które miały na celu modernizację zawadzkiej rezydencji. Obecnie budynek mocno zniszczony. Mur ogrodzeniowy, wykonany został z czerwonej cegły, nie tynkowany, o zachowanych pierwotnych cechach stylu ceglanego, neogotyckiego. Obecnie porośnięty jest winobluszczem.

Dębica - Wolica 

•    dwór  - pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z 1500 roku. Po wielu perturbacjach związanych ze zmianą właścicieli, obiekt – a drodze przetargu- staje się własnością państwa Mikrutów. Nowi właściciele podjęli się gruntownego remontu obiektu oraz parku, zachowując cechy, które są widoczne na fotografiach z czasów, kiedy dwór miał swój czas rozkwitu. Została również odbudowana przybudówka 
w południowej części dworu. Wnętrzom dworu nadano nową funkcję. Obecnie znajduje się tam hotel i restauracja.

Miasto i Gmina Pilzno

Łęki Górne 

•    dwór -  to dwór pałacowo – obronny. Manierystyczne dekoracje na budowli, wskazują na jego niezwykłość. Elementy, które wskazują na jego obronne cechy to: umiejscowienie na wzniesieniu oraz zewnętrzny pierścień umocnień. Nowi właściciele przeprowadzili w latach 2007–11 kompleksowy remont i konserwację budynku, doprowadzając go do wzorowego stanu i odtworzyli dawną kompozycję parkową.

Parkosz 
•    dwór  - obecnie mieści się tutaj Dom Pomocy Społecznej. Do rekonstrukcji 
i rozbudowy obiektu przystąpiono w 1986 r, a zakończono w 1994. Obecnie całkowita powierzchnia zabudowy to 3 392 m2, składają się na nią zabytkowe część dworkowa, pawilony mieszkalne, budynek administracyjny. W domu mogą mieszkać 104 osoby, zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Strzegocice 

•    dwór – powstał w pierwszej połowie XIX w. gruntowna przebudowa miała miejsce 
w 1920 roku. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną i jest niedostępny dla zwiedzających.

Zwiernik 

•    dwór – został wybudowany w pierwszej połowie XIX w., w stylu klasycystycznym. Podczas wojny, na terenie zespołu dworskiego stacjonowało wojsko niemieckie. Później obiekt został odebrany właścicielom i przekazany na rzecz Skarbu Państwa. Po niedługim czasie została tam zlokalizowana pocztę, za jakiś czas szkołę, a później mieszkania dla nauczycieli oraz magazyn kolonijny. Po opuszczeniu dworu w roku 1982 ten popadł 
w ruinę. Dzisiaj pozostały tylko fragmenty ścian w lecie zarośnięte gęstą roślinnością, 
a w zimie ukazujące totalne zrujnowanie obiektu.

Gmina Żyraków

Korzeniów 

•    dwór – typowy, klasycystyczny dwór polski, wzniesiony pod koniec XVIII w.. Jego przebudowa w stylu klasycystycznym miała miejsce w pierwszej połowie XIX w.. 
W latach 80. XX w. przeprowadzono remont budynku dworu, podczas którego przebudowano wnętrze dostosowując je dla potrzeb szkoły. Dwór od kilku lat jest nieużytkowany.  

Straszęcin 

•    dwór – położony nieopodal Dębicy, powstał w XVIII w. i utrzymany jest w stylu klasycystycznym. Dnia 16 listopada 2010 roku została przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy Żyraków. W miarę posiadanych środków finansowych Gmina Żyraków planuje wykonać: remont fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, remontu stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego, rynien, wewnętrznych instalacji budynku, malowanie ścian wewnętrznych obiektu zabytkowego dworu. Obiekt w dobrym stanie zachowania.  
Zasów 

•    ruina dworu  - dwór powstały w  XVIII w. w duchu stylu renesansowego, później jednak częściowo przebudowany. Dwór popadł w ruinę odkąd, na rozkaz tamtejszych władz, właściciele musieli go opuścić.

Żyraków 

•    dwór – wzniesiony przed połową XIX w. Został poddany generalnej przebudowie 
w roku 1920. Dwór w Żyrakowie z pozostałościami dawnego założenia parkowego stanowi znaczący element lokalnego krajobrazu kulturowego. W 2004 roku został wpisany do rejestru zabytków. W latach 2016-2018 wykonywany był gruntowny remont dworu oraz parku.