Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

7°C
19 km/h
1012 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Numery konta bankowego

Rachunki Powiatu Dębickiego prowadzone przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dębica:

  1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np. wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 53 8642 1139 2013 3913 5438 0036.
  2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa) 71 8642 1139 2013 3913 5438 0003.
  3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu: 33 8642 1139 2013 3913 5438 0008.
  4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi (np. wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 06 8642 1139 2013 3913 5438 0009.