Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

8°C
7 km/h
1025 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Kościoły i kaplice

Gmina Brzostek

 • Brzostek - kościół par. pw. Znalezienia Krzyża Świętego - zbudowany w latach 1812 – 1818, w miejscu starej świątyni. Konsekrowany 1923 roku.
 • Bukowa kaplica dojazdowa pw. Przemienienia Pańskiego (filialny kościół w Brzostku) – wybudowana w latach 1995-1997. Konsekrowana z rąk bp Kazimierza Górnego, ówczesnego Ordynariusza Rzeszowskiego.
 • Gorzejowa – kościół par. pw. Św. Grzegorza i Przemienienia Pańskiego – poświęcony w roku 1936. bezstylowy, drewniany korpus. Prezbiterium zbudowane z kamienia.
 • Grudna Górna – kościół par. pw. Miłosierdzia Bożego – budowany w latach 1983 – 1993. W konstrukcję wmurowany kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Januszkowice – kościół par. pw. Zwiastowania NMP – budowany w latach 1980 -1984. W roku zakończenia budowy poświęcony z rąk bp Tadeusza Błaszkiewicza.
 • Kamienica Dolna – kaplica pw. bł. Karoliny Kózkówny (filia kościoła parafialnego w Przeczycy).
 • Kamienica Górna – kościół par. pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej- wybudowany w latach 1981-1989. Poświęcenie kościoła wraz z wmurowaniem kamienia z Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie odbyło się w 1989 roku.
 • Przeczyca - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP – budowany w latach 1904 -1906. Konsekrowany w 1908 roku. Budowla utrzymana w stylu neogotyckim, murowany z cegły.
 • Siedliska-Bogusz - kościół par. pw. Narodzenia NMP – 1908 – 1912 to okres powstawania kościoła. Bp tarnowski Leon Wałęga konsekrował go w 1912 roku.  Dominuje styl neogotycki. Materiał, z którego zbudowana jest świątynia to cegła i kamień.

Gmina Czarna

 • Borowa – kościół par. pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – wybudowany i poświęcony w 1948 r. Murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy.
 • Chotowa- kościół par. pw. Matki Bożej Bolesnej- wybudowany w latach 1983-1985. Fragment- kamień- z bazyliki jasnogórskiej został wmurowany w roku 1984. Kościół poświęcony rok po zakończeniu prac budowlanych.
 • Czarna – kościół par. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – zbudowany w 1904 roku, przebudowywany w latach 1975-1979. Dominuje styl neogotycki, murowany z cegły.
 • Jaźwiny – kaplica pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – zbudowana w latach 1981-1982 , poświęcona przez ks. bp Władysława Bobowskiego.
 • Róża – kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wybudowany w latach 1891-1990.Ks. bp Piotr Bednarczyk poświęcił i wmurował kamień węgielny w 1984 roku, a konsekracji kościoła dokonał  w roku 1990.
 • Stara Jastrząbka – kościół par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – wybudowany w 1791 roku, po pożarze wcześniejszej świątyni. Konsekrowany w 1825 roku. Świątynia zbudowana w stylu późnego baroku. Rozbudowywana w późniejszych latach.,
 • Żdzary – kościół par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – wybudowany w latach 1986-1991. Kościół poświęcił i wmurował kamień węgielny ks. bp. Józef Życiński. Od 2013 r. jest to kościół rektoralny.

Gmina Dębica

 • Brzeźnica - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela – budowę kościoła zakończono w 1906 roku. Został poświęcony w roku 1907.  Świątynia wybudowana w duchu stylu neogotyckiego, z cegły.
 • Gumniska – kościoł par. pw. Wniebowzięcia NMP – wybudowany w latach 1957-1960. W roku zakończenia budowy poświęcony przez bp Karola Pękalę. w 2000 roku konsekracji dokonał ks. Biskup Wiktor Skworc.
 • Nagawczyna – kościół par. pw. Dobrego Pasterza – powstał w 2005 roku, po rozbudowie kaplicy powstałej w latach 1955- 1991.Ks. Biskup Wiktor Skworc dokonał wbudowania w mury kościoła kamienia węgielnego w 2008 roku.
 • Paszczyna – kościół par. pw. Matki Bożej Różańcowej – wybudowany w latach 1984-1986. Wmurowany kamień węgielny z bramy bazyliki św. Piotra w Rzymie.
 • Podgrodzie – kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego – budowany w latach 1976-1981, wmurowany kamień węgielny. Konsekrowany w 1981 roku.
 • Pustków - kościół p.w. Józefa Rzemieślnika – zbudowany w roku 1939 dla mieszkańców osiedla fabrycznego w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1947 roku. Świątynia wzniesiona w stylu modernistycznym. Materiały jakie wykorzystano do jej wybudowania to cegła.
 • Pustków-Osiedle – kościół par. pw. św. Stanisława BM – wybudowany w latach 1982-1990. Konsekracji świątyni dokonał Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż 2012 roku.
 • Pustynia - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa – powstał w XVII wieku, jednak jego przebudowa miała miejsce w wieku XX. Obecnie pełni funkcje kaplicy cmentarnej, w której odbywają się obrzędy pogrzebowe.
 • Zawada - kościół par. pw. Narodzenia NMP – powstał na przełomie lat 1645 – 1656. Posiada pomieszane cechy stylu wczesnobarokowego oraz neobarokowego. Murowany z kamienia z użyciem cegły.

Miasto Dębica

 • Dębica – kościół pw. Ducha Świętego  - w związku z tym, że dla szybko rozrastającej się wspólnoty parafialnej Kościoła Matki Bożej Anielskiej w Debicy, rozpoczęto budowę nowego, większego kościoła. Świątynię wzniesiono na przełomie 1989 r. – 1996 r. Budowla murowana z trzema nawami i kaplicą.
 • Dębica - kościół par. pw. św. Jadwigi i Małgorzaty – wybudowany na miejscu starego kościoła pw. Św. Małgorzaty, który spłonął w 1554 roku. Wzniesienia nowej świątyni rozpoczęło się w roku 1558, a jej konsekracja miała miejsce 1650 roku, otrzymując wezwanie św. Jadwigi Śląskiej. Kościół w stylu gotyckim , murowany z cegły.
 • Dębica – kościół par. pw. św. Krzyża – budowany w latach 1984-1988 (to lata budowy gmachu, prace wykończeniowe trwały jeszcze kilka lat). Rok po rozpoczęciu budowy wmurowany został kamień węgielny. W roku zakończenia prac poświęcony. Dominanta obiektu jest dzwonnica.
 • Dębica- kościół par. pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy – jego budowę rozpoczęto w roku 1989, a konsekracji w 2001 dokonał biskup Wiktor Skwroc. Budowla jest największą świątynią na obszarze województwa podkarpackiego.
 • Dębica – kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wybudowany w latach 1985-1991. Bp Piotr Bednarczyk w 1986 r. dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Konsekracja kościoła odbyła się w roku 1991.

Gmina Jodłowa

 • Dębowa – kaplica dojazdowa – filia parafii w Jodłowej.
 • Jodłowa - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa - powstał na przełomie 1670 – 1679 roku, w miejscu starego kościoła, który spłonął w 1656 roku. Świątynia konsekrowana w 1683. Dominuje styl barokowy. Kościół zbudowany z drzewa modrzewiowego i jodłowego na podmurówce z kamienia.
 • Jodłowa – Sanktuarium Dzieciątka Jezus – początek budowy sięga roku 1997, a zakończenie prac nastąpiło 11 lat później.  W świątyni znajduje się łaskami płynąca figurka Dzieciątka Jezus, na cześć której odbywa się trzydniowy odpust, rozpoczynający się pasterką.
 • Jodłowa Górna - kaplica przydrożna  - powstała z inicjatywy rodzin Kwiatkowskich i Lesiaków, jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie wojny. Jej środek zdobi płaskorzeźbiony tryptyk z krzyżem, popiersiami Matko Boskiej Bolesnej i Chrystusa oraz adorującymi aniołami.
 • Zagórze - kościół rektoralny oo. Kapucynów pw. Niepokalanego Serca NMP- zbudowany w roku 1985, murowany. Wchodzi w skład parafii przeczyckiej.

Gmina Pilzno

 • Bielowy – kaplica pw. Pana Jezusa Miłosiernego – budowana w latach 1986-1994. Podlega parafii pilzneńskiej.
 • Dobrków - kościół par. pw. Narodzenia NMP – początki kościoła datuje się na rok 1587, kiedy to świecki budynek został przekształcony w świątynie. Utrzymany w stylu renesansowym, drewniano- murowany.
 • Gębiczyna – kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Bolesnej – podlega parafii Gorzejowa.
 • Jaworze Górne -  kaplica dojazdowa – podlega parafii Gorzejowa.
 • Lipiny - zespół klasztorny karmelitów – jego historia sięga roku 1846 roku, kiedy to hrabina Joanna Lubieniecka , z wdzięczności za ocalenie życia, przekazała swój majątek karmelitom.
 • Łęki Dolne – kaplica dojazdowa „ na Wygodzie” parafii pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych.
 • Łęki Górne - kościół par. pw. św. Bartłomieja – wybudowany w 1484, z  biegiem czasu zostały dobudowane murowana zakrystię, drewniana wieże. Gotycki styl, zrębowa konstrukcja. Wykonany z drzewa modrzewiowego na podmurówce z betonu i kamienia.
 • Łęki Górne – kościół Chrystusa Króla Wszechświata – nowy kościół, wybudowany  w latach 1988-2008. Poświęcony przez ks. bp Wiktora Skworca.
 • Machowa - kościół par. pw. Świętej Trójcy – zbudowany w roku 1778, a konsekrowany w 1791 roku. Drewniany o zrębowej konstrukcji, jednonawowy.
 • Pilzno - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela – pierwsze wzmianka na temat świątyni pochodzą z 1354 roku. Po kilku pożarach jakie nawiedziły Pilzno, generalny remont świątyni rozpoczął się w 1972 roku. Wzniesiony w stylu gotyckim, bazylikowany, trójnawowy.
 • Pilzno - zespół klasztorny karmelitów – po wielu pożarach, które trawiły Pilzno i obiekty sakralne na jego terenie, generalny remont klasztoru miał miejsce na przełomie 1945-1951 roku. Kościół barokowy jest częścią zespołu klasztornego.
 • Podlesie Machowskie – kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – podlega parafii pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych.
 • Słotowa – kościół par. pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – wybudowany na przełomie lat 1982-1994. Wmurowany kamień węgielny pobłogosławiony przez Jana Pawła II. Poświęcony i konsekrowany przez bpa Józefa Życińskiego.
 • Strzegocice – kaplica pw. Matki Boskiej Fatimskiej – zbudowana w latach 1982-1991. Poświęcona przez bpa Józefa Życińskiego.
 • Zwiernik - kościół par. pw. św. Marcina – zbudowany w 1664 roku w Padwi Narodowej, jednak w roku 1891 roku został przeniesiony do Zwiernika i odbudowany na obecnym miejscu. Kościół drewniany. Dominuje styl barokowy, konstrukcja zrębowa.

Gmina Żyraków

 • Głowaczowa – kaplica dojazdowa parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie.
 • Góra Motyczna- kościół par. pw. Chrystusa Króla – wybudowany w latach 1978-1980. Świątynia poświęcona z rąk ks. bpa Władysława Bobowskiego.
 • Korzeniów- kościół par. pw. św. Anny – zbudowany w latach 1982-1992. Wmurowany przez ks. bpa Jerzego Ablewicza kamień pochodzi z groty Bożego Narodzenia w Betlejem.
 • Nagoszyn - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego – powstał na przełomie 1922 – 1925 roku. Konsekrowany przez biskupa Leona Wałęgę w 1925 roku. Budowla utrzymana w stylu neogotyckim , murowany z cegły ceramicznej pełnej.
 • Straszęcin – kościół par. pw. Wszystkich Świętych – zbudowany w latach 1947-1950. Świątynia poświęcona przez ks. bpa Jana Stepę, a w 200 roku konsekrowana przez ks. bpa Jana Styrnę. Budowla posiada cechy modernistyczne. Murowany z cegły z użyciem kamienia i żelazo-betonu.
 • Wiewiórka- kościół par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – wybudowany w latach 1980-1987. W roku zakończenia prac parafia w Wiewiórce została erygowana przez ks. bpa Jerzego Ablewicza.
 • Zasów - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa – powstał w 1885 roku. Jego konsekracja nastąpiła w roku 1886. W wyniku zniszczeń, jakich doznał podczas wojny, jego generalny remont rozpoczął się 1966 roku. Kościół w stylu neogotyckim, murowany z cegły.
 • Żyraków - kościół par. pw. Trójcy Przenajświętszej – prace nad przebudową kaplicy na obecny kościół rozpoczęto w roku 1982, a zakończono w 1983 roku wmurowaniem kamienia węgielnego i poświęcenie przez ks. bpa Jerzego Ablewicza.