Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

12°C
15 km/h
1012 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Wykonane

Najważniejsze zrealizowane inwestycje powiatu w 2018 roku

 

 1. Budowa łącznika węzła zachodniego autostrady A4 Straszęcin – Dębica

Wartość zadania 22.168.768,91 zł – środki pozyskane z UE 14.738.153,22 zł

Zakres rzeczowy:

 • budowa nowego odcinka drogi długości ok. 1,80 km o parametrach technicznych jak dla drogi klasy G i konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR4, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz systemu odwodnienia drogi,
 • budowa skrzyżowań typu rondo w miejscach włączenia projektowanego łącznika do drogi powiatowej nr 1180R i węzła A4 Dębica-Zachód, oraz drogi powiatowej nr 1290R wraz korektą dojazdów do rond,
 • korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1180R (odcinek 0) do projektowanego ronda na długości ok. 990m (początek w km 3+440):
 • korekta dojazdu drogi prowadzącej do węzła autostradowego A4 Dębica-Zachód do projektowanego ronda na długości ok. 56m od centrum ronda,
 • korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1290R do projektowanego ronda na długości ok. 405m (początek w km 1+770,70).

 

 1. Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK 4 i DW 985 Zawada - Pustynia

Wartość zadania 4.405.058,40 zł – środki pozyskane z UE 2.733.654,82 zł

Zakres rzeczowy:

Etap 1:

 • budowa skrzyżowania typu rondo (czterowylotowego, jednopasowego) drogi wojewódzkiej 985 i drogi powiatowej 1288R oraz 2509R o parametrach:
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych wraz z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów i wyspami azylu na wlotach skrzyżowania;
 • wykonanie ekranów akustycznych;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego ronda;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

Etap 2:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w miejscowości Pustynia do węzła autostrady A4 Dębica Wschód;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;
 • wykonanie chodnika szerokości 2,0m po stronie północnej z nawierzchnią z kostki betonowej;
 • przebudowa istniejącego chodnika po stronie południowej;

Etap 3:

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Zawada do węzła autostrady A4 Dębica Wschód;
 • budowa chodnika o szerokości 1,5m i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m;
 • budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od początku zakresu od strony DK94 do końca zakresu odcinka przy wiadukcie nad linią kolejową;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

 

 1. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny wraz z dojazdami

Wartość zadania 3.640.825,45 zł – środki pozyskane z UE 2.434.742,51 zł

Zakres rzeczowy:

 • rozbiórka istniejącego mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R;
 • budowa nowego mostu przez rzekę Wisłokę w nowej lokalizacji;
 • budowa i rozbudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1290R
  w km 0+000,00 - 0+592,7;
 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi w tym rozbiórkę istniejącego ronda po południowej stronie rzeki Wisłoka w mieście Dębica i budowę ronda w nowej lokalizacji;
 • rozbiórka dojazdów do istniejącego mostu;
 • wykonanie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej o parametrach;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.