Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

17°C
7 km/h
1024 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2020

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2020

Organizacje Pozarządowe

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2020 ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 279/2020 z dnia 25 czerwca 2020.

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2020 ogłoszonego 25 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH