Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

24°C
15 km/h
1001 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Osuwiska i ruchy masowe ziemi – szkolenie Państwowego Instytutu Geologicznego

Osuwiska i ruchy masowe ziemi – szkolenie Państwowego Instytutu Geologicznego

Informacje

Przedstawiciele administracji publicznej powiatu dębickiego (4 grudnia br.) uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Państwowy Urząd Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej.

W sali sesyjnej Starostwa poruszana była tematyka związana z osuwiskami oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi. Pracownicy PIG-PIB przedstawili uczestnikom zagadnienia dotyczące m.in. zasad dokumentowania ruchów masowych, Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, ograniczania ryzyka osuwiskowego na etapie planowania przestrzennego, zabezpieczenia osuwisk finansowanych ze środków publicznych, monitoringu instrumentalnego oraz nowych metod badań osuwisk.

Projekt w ramach którego organizowane są szkolenia jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.