Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiaty Dębicki i Jarosławski podpisały umowę partnerską

Powiaty Dębicki i Jarosławski podpisały umowę partnerską

Informacje

Jest to pierwsza tego rodzaju umowa zawarta przez Powiat Dębicki z innym samorządem, do jej podpisania doszło z inicjatywy wicestarosty Adama Pieniążka. Porozumienie ma umożliwić między innymi wymianę samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach działalności obu powiatów. 

Jak mówi starosta Piotr Chęciek: - Nasze powiaty są pod wieloma względami bardzo podobne. Łączą nas zatem dobre pomysły, rozwiązania, plany czy inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców. Mamy też podobne problemy, które zobowiązani jesteśmy rozwiązywać. Te wszystkie podobieństwa stanowią doskonałą bazę do współpracy w wielu kwestiach związanych z funkcjonowaniem naszych samorządów.

Starosta Chęciek dodaje, że kultura, edukacja, sport, turystyka, infrastruktura, działalność międzynarodowa (ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie) to obszary, w których oba powiaty będą starały się rozwijać współpracę. - Dziękuję Panu Staroście Stanisławowi Kłopotowi za zaproszenie i podpisanie porozumienia. Dziękuję również Zarządowi oraz Radzie Powiatu Jarosławskiego - mówi Starosta Powiatu Dębickiego.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatami: Dębickim i Jarosławskim nastąpiło 3 kwietnia 2023 r. Po zawarciu porozumienia dębiccy starostowie, wraz z przedstawicielami Powiatu Jarosławskiego, odwiedzili nowo wyremontowaną siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu. 

Fot.: Dorota Pupka/Monika Maj-Lichonczak

Starosta Dębicki, Starosta Jarosławski, Wicestarosta Dębicki i Wicestarosta JarosławskiStarosta Dębicki i Starosta Jarosławski wymieniają uścisk dłoniStarosta Dębicki, Starosta Jarosławski, Wicestarosta Dębicki i Wicestarosta Jarosławski przy biurkuWicestarosta Dębicki przemawiaGrupa Radnych Powiatu Jarosławskiego przy stoleStarosta Dębicki, Starosta Jarosławski, Wicestarosta Dębicki i Wicestarosta Jarosławski przy biurku