Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Kontakt

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy

Starostwo Powiatowe w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Infolinia Starostwa Powiatowego:
tel. 14 658 46 46
fax. 14 680 31 36
e-mail: info@powiatdebicki.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przyjmownie stron przez Starostę Powiatu Dębickiego:
poniedziałki robocze w godzinach od 9:00 do 11:00
  
Przyjmowanie stron przez Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego:
środy robocze w godzinach od 7:30 do 9:30

Telefony w Urzędzie

 • Dziennik Podawczy - parter - 14 680 31 09
 • Wydział Komunikacji i Transportu - parter:
 • Prawa jazdy - tel. 14 680 31 38
 • Rejestracja pojazdów - tel. 14 680 31 40
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - I piętro - tel. 14 680 31 65
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - I piętro - tel. 14 680 31 90
 • Wydział Architektury i Budownictwa - II piętro - tel. 14 680 31 33
 • Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa - II piętro - tel. 14 680 31 63
 • Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji - II piętro - tel. 14 680 31 22
 • Wydział Budżetowo-Księgowy - III piętro - tel. 14 680 31 86
 • Biuro Rady Powiatu - III piętro - tel. 14 680 31 13
 • Biuro Radców Prawnych - III piętro - tel. 14 680 31 30
 • Biuro Kadrowo-Płacowe - III piętro - tel. 14 680 31 88
 • Wydział Edukacji - III piętro - tel. 14 680 31 89
 • Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego - III piętro - tel. 14 639 59 91
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - IV piętro - tel. 14 680 31 27
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - IV piętro - rejestracja tel. 690 901 136