Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Gmina Czarna

Urząd Gminy Czarna

ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

tel. 14 676 10 30
fax 14 676 14 42

www.czarna.com.pl
e-mail: sekretariat@czarna.com.pl

 

Gmina Czarna położona w zachodniej części województwa podkarpackiego, jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą powiatu dębickiego. W jej skład wchodzi 14 sołectw. Przebiega przez nią linia kolejowa Kraków-Przemyśl.

Południowa i zachodnia część gminy (36%) zajmują lasy i są one chlubą naszego terenu. Wśród nich znajdują się rezerwaty przyrody: w Głowaczowej „Rezerwat Torfy”, w miejscowości Stary Jawornik – rezerwat „Stary Jawornik”, gdzie ochronie podlega roślinność torfowisk położonych wśród leśnych wydm. Osobliwością torfowisk jest owadożerna rosiczka okrągłolistna. W lasach występują stawy, naturalne siedlisko ptactwa wodno-błotnego. Na południowym pograniczu gminy projektowany jest następny rezerwat przyrody. W miejscowości Żdżary jest aleja dębowa – pomnik przyrody. Wśród okazów drzew – 600. letni dąb o obwodzie 680 cm.

Wśród lasów sosnowych, w miejscowości Chotowa położony jest ośrodek wypoczynkowy ze sztucznym zalewem o powierzchni 6 ha, w którym oprócz kąpieli można korzystać z kajaków i rowerów wodnych. W sezonie letnim organizowane są tu kolonie letnie, wczasy (komfortowe i estetycznie urządzone domki kempingowe). Teren gminy obfituje w dużą ilość dróg i ścieżek leśnych – idealnych do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych.

Czarna jest gminą typowo rolniczą specjalizującą się w uprawie ziemniaka sadzeniaka i ziemniaka jadalnego.

Gmina może się poszczycić doskonałą bazą oświatową - nowe szkoły, nowe sale gimnastyczne.

Widok na centrum Czarnej 

Widok na Gminę Czarna