Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2023

Dłoń wskazuje cel

 

Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa

Wartość zadania 11.738.036,58 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 9.262.500,00 zł

Środki własne 2.475.536,58 zł

Zakres rzeczowy:
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1305R Machowa - Łęki Górna,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1304R Gołęczyna - Jaworze Górne,
- przebudowa drogi Powiatowej Nr 1310R  Bielowy - Jodłowa w m. Jodłowa - budowa chodnika,
- przebudowa drogi Powiatowej Nr 1313R Jasło - gr. powiatu - Jodłowa - Ryglice - budowa chodnika.

 

Przebudowa drogi powiatowej 1180R Dębica - gr. powiatu - Zdziarzec - w miejscowości Wiewiórka i Róża

Wartość zadania 4.237.991,87 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  1.282.421,00 zł

Środki własne 2.066.829,87 zł

Środki z Gminy Żyraków 843.397,00 zł

Środki z Gminy Czarna 45.344,00 zł

Zakres rzeczowy:
- przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni o dł. 2595m, 
- przebudowa istniejącej podbudowy oraz nawierzchni drogi, 
- przebudowa i remont istniejących przepustów i zjazdów, 
- przebudowa skrzyżowań, 
- poprawa odwodnienia drogi, 
- przebudowa systemu kanalizacji deszczowej, 
- przebudowa istniejącego chodnika, 
- budowa nowego chodnika wraz z zatoką autobusową, 
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, 
- przebudowa przejścia dla pieszych, 
- korekta oznakowania pionowego i poziomego, 
- umocnienia skarp, pobocza i rowy.

 

Przebudowa drogi powiatowej 1284R Ostrów - gr. powiatu - Brzeźnica

Wartość zadania 3.960.520,17 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.360.732,00 zł

Środki własne 812.877,38 zł

Środki z Gminy Dębica 786.910,79 zł

Zakres rzeczowy:
- przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni na długości 1965 m,
- odcinkowa budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w tym systemu odwodnienia drogi.