Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/FDS

 
Fundusz Dróg Samorządowych logo
 
Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
 
 
Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

 


 

2022 ROK

 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - gr. powiatu - Zdziarzec w km 7+747 -10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża


 

2021 ROK

 

- Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1184R Przecław-gr.powiatu-Chotowa w m. Żyraków, nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w m. Nagawczyna oraz budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1323R Frysztak-Klecie
w m. Opacionka

- Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1306R Pilzno-gr.pow.-Szynwałd w m. Pilzno, nr 1310R Bielowy – Jodłowa w m. Jodłowa i nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w m. Brzostek

- Przebudowa przejść dla pieszych w m. Dębica na drogach powiatowych: nr 1295R ul. Krakowska, nr 1180R ul. Kościuszki, nr 1297R ul. Wielopolska

- Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1280R Pilzno-Róża w m. Czarna, nr 1184R Przecław-gr.pow.-Chotowa w m. Grabiny, nr 1180R Dębica-gr.pow.-Zdziarzec w m. Zawierzbie, nr 1284R Ostrów-gr.pow.-Brzeźnica w m. Pustków Osiedle i nr 1299R Zawada-Stasiówka w m. Stobierna

- Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica górna – Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa oraz Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 w m. Róża i Zasów


 

2020 ROK

 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+040 – 12+848  w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

- Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza w km 0+011 – 2+320 w miejscowości Strzegocice i Słotowa


 

2019 ROK

 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Jodłowa – Ryglice wraz z budową mostu (JNI 01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości Jodłowa” w ramach zadania „Budowa mostu na potoku Jodłówka w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Jodłowa – Ryglice w km 23+290  w m. Jodłowa wraz z dojazdami”

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 6+419,00 - 5+429,00 (km lokalny 0+520,00 – 1+510,00) w m. Stara Jastrząbka

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica - granica powiatu - Radomyśl Wielki w km 6+380 - 8+582 miejscowości Nagoszyn