Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Szpital

Budynek szpitala

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Krakowska 91

39-200 Dębica

tel. 14 670 36 21

http://zoz-debica.pl/