Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Oferta inwestycyjna

Kalkulator

Wykaz nieruchomości i gruntów dostępnych pod inwestycje (I.2019 rok)

 

Gmina

Grunty

Powierzchnia łącznie [ha]

Nieruchomości

Powierzchnia

Brzostek

1 działka

1,29

1 budynek

379,93 m2

gm. Dębica

9 działek

18,01

-

-

Pilzno

-

-

-

-

Jodłowa

11 działek

6,22

-

-

Czarna

-

-

-

-

Dębica

-

-

1 budynek

2092 m2

Żyraków

4 działki

14,97

-

-

 

 

razem 40,49 ha

 

 

 
 

 

 

LINKI DLA INWESTORÓW

 

Zasady uzyskania staży pracowniczych

http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/staze.html

 

Programy finansowe – dotacje z PUP

http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/formy_wsparcia_dla_pracodawcow_i_przedsiebiorcow.html

 

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

http://zielonalinia.gov.pl/wspolpracuj-z-nami-32642

 

Stopa bezrobocia

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane

 

Statystyka popularności zawodów w ogłoszeniach

http://mz.praca.gov.pl/Puls2/MZ/lista/wyswietl.do?id=MZ0040&menuNazwa=mz_main&menuId=170311

 

Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl/

 

Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy

http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/refundacja_kosztow_wyposazenia_lub_doposazenia_stanowisk_pracy.html