Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni Powiatu i komisje

KOMISJA REWIZYJNA
(od 04.12.2018 r.)

 1. Robert Mazur - Przewodniczący
 2. Daniel Wójcik - Zastępca Przewodniczącego
 3. Ewelina Kuś - Sekretarz
 4. Lucyna Samborska
 5. Wojciech Szot

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA
(od 04.12.2018 r.)

 1. Łukasz Paluch - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Mateusz Pasek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Adamek
 4. Piotr Chęciek
 5. Anna Gawlik
 6. Marek Jaskółka
 7. Michał Maziarka

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
(od 04.12.2018 r.)

 1. Grzegorz Stec - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Paweł Adamek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Władysław Bielawa
 4. Paweł Jarosz
 5. Krzysztof Lipczyński
 6. Sławomir Łanucha
 7. Anna Mazur
 8. Bożena Osocha

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
(od 04.12.2018 r.)

 1. Ewelina Kuś - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Maria Mączka (od 28.09.2023 r.)
 3. Tomasz Lesiak
 4. Krzysztof Lipczyński
 5. Bożena Osocha
 6. Łukasz Paluch
 7. Andrzej Reguła
 8. Aleksander Reguła
 9. Andrzej Witek

Andrzej Trzeciak - Zastępca Przewodniczącego (wygaśnięcie mandatu 28.06.2023 r.)

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(od 04.12.2018 r.)

 1. Władysław Bielawa - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Wojciech Szot - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mateusz Domaradzki
 4. Paweł Jarosz
 5. Marek Jaskółka
 6. Sławomir Łanucha
 7. Aleksander Reguła
 8. Andrzej Witek
 9. Daniel Wójcik

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
(od 04.12.2018 r.)

 1. Tomasz Lesiak - Przewodniczący
 2. Grzegorz Stec - Zastępca Przewodniczącego
 3. Robert Mazur - Sekretarz
 4. Anna Gawlik
 5. Maria Mączka (od 28.09.2023 r.)

Andrzej Trzeciak (wygaśnięcie mandatu 28.06.2023 r.)

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
(od 04.12.2018 r.)

 1. Mateusz Domaradzki - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Lucyna Samborska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Piotr Chęciek
 4. Michał Maziarka
 5. Anna Mazur
 6. Mateusz Pasek
 7. Andrzej Reguła