Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Składy komisji stałych Rady Powiatu

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA
Wiesław Broda
Piotr Chęciek
Marek Jaskółka
Krzysztof Krawiec
Michał Maziarka
Łukasz Paluch

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Piotr Chęciek
Ewelina Kuś
Tomasz Lesiak
Łukasz Paluch
Grzegorz Świder
Daniel Wójcik

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Mateusz Domaradzki
Tomasz Lesiak
Krzysztof Lipczyński
Sławomir Łanucha
Krzysztof Pękala
Aleksander Reguła

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Władysław Bielawa
Paweł Ciszczoń
Mateusz Domaradzki
Marek Jaskółka
Adam Kaczor
Sławomir Łanucha
Robert Mazur
Aleksander Reguła

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Władysław Bielawa
Wiesław Broda
Paweł Ciszczoń
Krzysztof Lipczyński
Anna Mazur
Barbara Srebro
Grzegorz Stec
Leszek Żyłka

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
Ewelina Kuś
Michał Maziarka
Anna Mazur
Monika Rojek-Kałek
Agnieszka Żurek
Leszek Żyłka

KOMISJA REWIZYJNA
Robert Mazur - Przewodniczący
Krzysztof Pękala
Barbara Srebro - Sekretarz
Daniel Wójcik
Agnieszka Żurek - Zastępca Przewodniczącego

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Adam Kaczor - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Krawiec
Monika Rojek-Kałek - Przewodniczący
Grzegorz Stec - Sekretarz
Grzegorz Świder