Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni Powiatu i komisje

KOMISJA REWIZYJNA
(od 04.12.2018 r.)

 1. Robert Mazur - Przewodniczący
 2. Daniel Wójcik - Zastępca Przewodniczącego
 3. Ewelina Kuś - Sekretarz
 4. Lucyna Samborska
 5. Wojciech Szot

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA
(od 04.12.2018 r.)

 1. Łukasz Paluch - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Mateusz Pasek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Adamek
 4. Piotr Chęciek
 5. Anna Gawlik
 6. Marek Jaskółka
 7. Michał Maziarka

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
(od 04.12.2018 r.)

 1. Grzegorz Stec - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Paweł Adamek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Władysław Bielawa
 4. Paweł Jarosz
 5. Krzysztof Lipczyński
 6. Sławomir Łanucha
 7. Anna Mazur
 8. Bożena Osocha

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
(od 04.12.2018 r.)

 1. Ewelina Kuś - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Andrzej Trzeciak - Zastępca Przewodniczącego
 3. Tomasz Lesiak
 4. Krzysztof Lipczyński
 5. Bożena Osocha
 6. Łukasz Paluch
 7. Andrzej Reguła
 8. Aleksander Reguła
 9. Andrzej Witek

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(od 04.12.2018 r.)

 1. Władysław Bielawa - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Wojciech Szot - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mateusz Domaradzki
 4. Paweł Jarosz
 5. Marek Jaskółka
 6. Sławomir Łanucha
 7. Aleksander Reguła
 8. Andrzej Witek
 9. Daniel Wójcik

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
(od 04.12.2018 r.)

 1. Tomasz Lesiak - Przewodniczący
 2. Grzegorz Stec - Zastępca Przewodniczącego
 3. Robert Mazur - Sekretarz
 4. Anna Gawlik
 5. Andrzej Trzeciak

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
(od 04.12.2018 r.)

 1. Mateusz Domaradzki - Przewodniczący (od 11.12.2018 r.)
 2. Lucyna Samborska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Piotr Chęciek
 4. Michał Maziarka
 5. Anna Mazur
 6. Mateusz Pasek
 7. Andrzej Reguła