Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Gmina Żyraków

Urząd Gminy Żyraków

Żyraków 137
39-204 Żyraków

tel.  14 680 71 21
fax  14 680 71 24

www.zyrakow.pl
e-mail: gmina@zyrakow.pl

 

Gmina Żyraków położona jest w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wisłoki, w bezpośrednim sąsiedztwie z Dębicą. Na terenie gminy istnieją i będą powstawać nowe obszary górnicze, związane z eksploatacją złóż ropy i gazu ziemnego (potwierdzone duże pokłady). W północnej części gminy znajdują się malownicze kompleksy leśne ze stawami rybnymi, stanowiące miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku.

Pozostałością po czasach minionych są istniejące do dziś na terenie gminy zespoły dworsko-pałacowe.

Gmina jest całkowicie zgazyfikowana, posiada dwie stacje uzdatniania wody zabezpieczające potrzeby wszystkich mieszkańców. Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków.

Gmina dysponuje dużymi obszarami pod budownictwo jednorodzinne, jak również pod inwestycje.

Przez jej południową część przebiega autostrada A4.

Widok na Gminę Żyraków

Widok na Gminę Żyraków