Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Położenie i geografia

Kompas

Powiat zajmuje niewiele ponad 776 km² i liczy 133 tys. mieszkańców. Leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Graniczy od zachodu z powiatami tarnowskim i dąbrowskim, od północy - z mieleckim, od wschodu - z ropczycko-sędziszowskim, od południowego wschodu - ze strzyżowskim, od południa natomiast - z jasielskim.

Ziemia dębicka usytuowana jest na szlaku komunikacyjnym spinającym zachodnią i wschodnią granicę kraju, znajduje się przy najdłuższej trasie europejskiej E40, która zaczyna się w Calais nad kanałem La Manche we Francji, a kończy się w Kazachstanie nad granicą z Chinami. 

Powiat dębicki posiada dwa zjazdy z autostrady A4: Dębica-Wschód oraz Dębica-Zachód, co umożliwia szybki dostęp do portów lotniczych Kraków–Balice i Rzeszów–Jasionka. Przebiega tu także linia kolejowa E30 łącząca Niemcy, Polskę i Ukrainę

W skład powiatu wchodzą gminy: Brzostek, Pilzno, Czarna, Dębica, Jodłowa i Żyraków, a jego stolicą jest miasto Dębica.

Przez powiat przepływa rzeka Wisłoka. Ze względu a bogactwo fauny i flory wytyczono trzy rezerwaty przyrody: „Słotwinę” w gminie Pilzno, „Kamerę” w gminie Brzostek oraz „Torfy” w gminie Czarna, jak również obszary Natura 2000. Przez gminę Brzostek przebiega fragment Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, a przez gminę Jodłowa część Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W lasach powiatu dębickiego występują zwierzęta objęte ochroną gatunkową, m.in. puchacz. Najwyższe wzniesienie w powiecie to Klonowa Góra (488 m n.p.m.) w gminie Brzostek.

 

ZOBACZ MAPĘ POWIATU DĘBICKIEGO