Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2021

Dłoń wskazuje cel

Kontynuacja budowy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy

Wartość zadania: 6 194 613,06 zł (kwota wydatkowana w 2021 r.)

Środki własne: 1 227 679,40 zł (w tym planowane do refundacji w 2022 r. ze środków FRKF 818 679,40 zł)

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2021 r. wydatkowano 4 351 333,66 zł

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020: otrzymano refundację w wysokości 615 600,00 zł

Zakres rzeczowy: roboty elewacyjne, ściany wewnętrzne działowe, tynki wewnętrzne, posadzki i izolacje, wiatrołap, instalacje: elektryczne, wodnokanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, wentylacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego nagrzewnic i pompy ciepła, ciągi pieszo-jezdne, parkingi, place i chodniki, ogrodzenie, budowa boiska wielofunkcyjnego.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole - gr. pow. - Dębica - budowa chodnika w km 18+548 - 19+502" - etap II w km 18+548 - 19+052 w m. Stasiówka

Wartość zadania: 393 677,47 zł

Środki własne: 196 838,74  zł 

Środki z Gminy Dębica: 196 838,73 zł

Zakres rzeczowy: budowa chodnika na odcinku 504 m wraz z poszerzeniami jezdni.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+040 – 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

Wartość zadania: 2 842 872,71 zł

Środki z RFRD: 1 959 848,00 zł 

Środki własne: 419 966,69  zł 

Środki z Gminy Dębica: 419 966,68 zł

Zakres rzeczowy: kompleksowa przebudowa drogi na odcinku 2 627 m wraz z odcinkową budową chodnika.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka - Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 - 2+445" - etap II w km 1+996 - 2+445 w m. Brzeźnica i Paszczyna

Wartość zadania: 416 531,87 zł

Środki własne: 216 531,87  zł 

Środki z Gminy Dębica: 200 000,00 

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi - budowa chodnika  na odc. 449 m - chodnik + poszerzenia.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 w m. Róża i Zasów

Wartość zadania: 2 739 865,64 zł

Środki z RFRD: 1 917 905,00 zł 

Środki własne: 410 960,64 zł 

Środki z Gminy Czarna: 164 400,00 zł

Środki z Gminy Żyraków: 246 600,00 zł

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na odc. 4 175 m wraz z odcinkową budową chodnika.

 

Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa oraz Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w 8+769 w m. Bączałka

Wartość zadania: 3 485 687,00 zł

Środki z RFRD: 2 212 753,00 zł 

Środki własne: 746 934,00 zł 

Środki z Gminy Brzostek: 526 000,00 zł

Zakres rzeczowy: remont drogi na odc. 3 570 m wraz z remontem mostu na potoku Kamienica w m. Bączałka.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 2+080 – 4+440 w miejscowości Grabiny i Głowaczowa” – etap I w km 2+080 – 3+950 (km lokalny 0+000 – 1+870) w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego"

Wartość zadania: 993 739,85 zł

Środki z RFIL: 993 739,85 zł

Zakres rzeczowy: budowa chodnika na odc. 1 870 m + poszerzenia jezdni.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 2+655 – 3+221,75

Wartość zadania: 718 457,00 zł

Środki z RFIL: 359 228,50 zł

Środki z Gminy Dębica: 359 228,50 

Zakres rzeczowy: budowa chodnika na odc. 566,75 m wraz z poszerzeniami jezdni i budową zatoki autobusowej.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie – Czarna – budowa chodnika w km 8+335 – 9+222 w miejscowości Jaźwiny” – nawierzchnia jezdni

Wartość zadania: 529 928,06 zł

Środki własne: 429 928,06 zł 

Środki z Gminy Czarna: 100 000,00 zł

Zakres rzeczowy: ułożenie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 887 m.

 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy

Wartość zadania: 68 164,09 zł

Środki własne: 68 164,09 zł 

Zakres rzeczowy: remont chodnika na odc. 163 m.