Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z PFC

Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

2024 ROK

- Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

2023 ROK

- Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1296R ul. Wielopolska w Dębicy

- Wyposażenie uczniów OPW Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu w zestaw jednolitego ubioru w roku 2023

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia - Gębiczyna - Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 - 0+810

- Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0" na lata 2021 - 2025

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”


2022 ROK

- Wyposażenie uczniów OPW Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne w roku 2022

- Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. 1 Maja w Dębicy oraz w Głowaczowej

- Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła Il w Dębicy

- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"

- Rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"


2021 ROK

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica"

- Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"

- Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy, w tym: budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy

- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"


2020 ROK

- Rozbudowa lub modernizacja przyszpitalnej instalacji tlenowej wraz z niezbędnymi zakupami i robotami towarzyszącymi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

- Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu – Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 – 22+770"

- Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna – Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 - 0+810"

- Budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy


2019 ROK

- Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej  w Dębicy


2018 ROK

- Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej  w Dębicy