Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Kierownictwo starostwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy

Zarząd Powiatu Dębickiego

Piotr Chęciek
Starosta

Adam Pieniążek
Wicestarosta

Bożena Osocha
Członek Zarządu

Marek Jaskółka
Członek Zarządu

Andrzej Witek
Członek Zarządu

 

 

Jerzy Gągała
Sekretarz Powiatu

Bożena Klocek
Skarbnik Powiatu