Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Kierownictwo starostwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy

Zarząd Powiatu Dębickiego

Piotr Chęciek
Starosta

Ewelina Kuś
Wicestarosta

Paweł Ciszczoń
Członek Zarządu

Marek Jaskółka
Członek Zarządu

Tomasz Lesiak
Członek Zarządu

 

 

Jerzy Gągała
Sekretarz Powiatu

Bożena Klocek
Skarbnik Powiatu