Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Apteki i dyżury aptek

Farmacja

 

 

UWAGA! Z dniem 8 stycznia 2024 r. następuje zmiana zasad dyżurowania aptek

Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oaz innych ustaw Dz. U. z 2023 r. poz. 1938, od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczące dyżurów aptek.

Przede wszystkim zmiana dotyczy godzin dyżuru pełnionego przez apteki ogólnodostępne. Ww. ustawa wskazuje dyżurowanie w dniu wolnym od pracy max. do godz. 18.00 oraz w porze nocnej max. do godz. 23.00.

W związku z indywidualną pracą aptek na terenie powiatu dębickiego, prosimy o zapoznanie się z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych.