Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zdrowie i pomoc społeczna

Kula z narysowaną rodziną na dłoniach

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
ul. 23-Sierpnia 3, 39-200 Dębica
Telefon - 14 680 97 00
E-mail - sekretariat@dpsdebica.pl
Strona internetowa - http://www.dpsdebica.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu
Parkosz 26, 39-220 Pilzno
Telefon - 14 672 14 56
E-mail - sekretariat@dpsparkosz.pl
Strona internetowa - http://www.dpsparkosz.pl/

Dom Dziecka Hanka w Dębicy
ul. Gawrzyłowska 33, 39-200 Dębica
Telefon - 14 682 75 77 
E-mail - domdzieckahanka@interia.pl
Strona internetowa - http://domdzieckahanka.pl/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy
ul. Gawrzyłowska 31, 39-200 Dębica
Telefon - 14 670 33 42
E-mail - oik@oik.debica.pl
Strona internetowa - http://oik.debica.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Sekretariat - telefon/fax
14 680 31 21 
Dział wsparcia i pieczy zastępczej
tel. 14 680 31 48
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym
tel. 14 680 31 17
Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
tel. 14 680 31 92
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 14 680 31 32 
E-mail - sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl
Strona internetowa - http://www.pcprpowiatdebicki.pl/

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon - 14 680 31 73
E-mail - kontakt@spwddebica.pl
Strona internetowa - http://spwddebica.pl/

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica
Centrala telefoniczna - 14 670 36 21 do 23
Rejestracja Specjalistyczna - 14 680 82 08
E-mail - info@zoz-debica.pl
Strona internetowa - http://zoz-debica.pl/