Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Miasto Dębica

Urząd Miejski w Dębicy

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

tel. 14 683 81 00
fax 14 683 81 61

www.debica.pl
e-mail: umdebica@um.debica.pl

 

DĘBICA jest miastem o 650-cio letniej historii. Pierwsza wzmianka o osadzie wzmiankowanej jako Dambicha pochodzi z roku 1293. W 1358 r. król Kazimierz Wielki zezwolił Świętosławowi Gryficie na lokację miasta na prawie średzkim. Historia miasta przeplatana jest okresami rozkwitów i upadków. Pożary, konflikty narodowościowe, plądrowanie przez obce wojska, zabór austriacki, dwie wojny światowe przynosiły miastu kolejne zniszczenia i upadek gospodarczy.

DĘBICA - ponad 45 tysięczne miasto (stan na 30.06.2020 r. wg GUS: 45 385) - stanowi ważny ośrodek przemysłowy. Posiada rozwinięty przemysł gumowy, chemiczny, metalowy i spożywczy.

W mieście funkcjonuje wiele placówek oświatowo-wychowawczych, a mianowicie: 5 zespołów szkół średnich, 13 szkół podstawowych, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, 12 przedszkoli, 2 żłobki oraz 2 domy kultury, Izba Regionalno-Muzealna „Dębica i okolice”, Galeria MOK.

Władze miasta od wielu lat organizują stałe imprezy kulturalne, które wrosły w historię Dębicy, m.in.: Międzynarodowy Dzień Poezji Dziecięcej, Dni Dębicy - trzydniowe święto miasta, Ogólnopolski Konkurs Literacki, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Dębickie kluby sportowe KS „Wisłoka” i LKS „Igloopol” wychowały wielu reprezentantów Polski. A oto niektórzy z nich: Kazimierz Lipień, Józef Lipień, Wacław Orłowski, Andrzej Skrzydlewski, Ryszard Świerad, Jan Michalik, Roman Wrocławski – w zapasach, w boksie - Dariusz Czernij, Krzysztof Wróblewski, a w piłce nożnej - Leszek Pisz, Aleksander Kłak oraz Artur Jędrzejczyk.

Władze miasta Dębicy oraz gościnni dębiczanie oferują turystom:

miejskie obiekty sportowe: sztuczne lodowisko, baseny kąpielowe, w tym 1 kryty o wymiarach 50m x 21m, który jest jednym z trzech w Polsce basenów o pełnych wymiarach, umożliwiającym rozgrywanie zawodów międzynarodowych.

Hale basenów i lodowisko w połączeniu z Domem Sportu i Rehabilitacji, hotelem wraz z restauracją i kortami tenisowymi, stadionem lekkoatletycznym i piłkarskim umożliwiają organizowanie wielu imprez sportowych od szczebla szkolnego do międzynarodowego.

Dębica ma doświadczoną w organizacji imprez sportowych kadrę. Baza ośrodków wypoczynkowych w Chotowej i Jaworzu Dolnym, a także kilka ciekawych tras turystycznych, stały się podstawą rozwijanej w rejonie miasta działalności rekreacyjnej, z której korzystają setki dębiczan. Działalność ta tradycyjnie wpisana jest jako powinność do statutów klubów. Ponieważ samorządowe władze miejskie przejęły sporą część obiektów sportowych, działalność ta jest wspierana również z miejskiego budżetu.

Z obiektów zabytkowych warto zobaczyć:

  • Kościół pw. Św. Jadwigi z XVI w. przebudowany w latach 1558-1650 i 1705-1721, restaurowany w latach 1978-1980
  • Synagogę z drugiej połowy XVIII w. przebudowaną i adaptowaną jako obiekt handlowy ok. 1960 r.
  • Dwór na przedmieściu Wolica z drugiej poł. XIX w.
  • Park Dworski z pierwszej połowy XIX w.

Widok na Dębicki Rynek

Widok na dębicki Rynek