Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ośrodki kultury

Siedzenia

MIASTO DĘBICA

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel. 14 680 93 60
e-mail: mok@mokdebica.pl
www.mokdebica.pl
Dyrektor: Jan Borek
tel. 14 680 93 61
e-mail: jan.borek@mokdebica.pl

Dom Kultury "MORS"
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel. 14 680 93 60
e-mail: dk.mors@mokdebica.pl
www.mors.mokdebica.pl

Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18
39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67
e-mail: dk.sniezka@mokdebica.pl
www.sniezka.mokdebica.pl

Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury
ul. Akademicka 8
39-200 Dębica
tel. 14 670 23 51
Kierownik: Ryszard Kucab
e-mail: galeriamok@op.pl  / galeria@mokdebica.pl
www.galeria.mokdebica.pl

Muzeum Regionalne
ul. Ratuszowa 4
39-200 Dębica
tel. 14 683 74 28
Dyrektor: Jacek Dymitrowski
e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl
www.muzeumwdebicy.pl


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
ul. Kościuszki 8
39-200 Dębica
tel./fax 14 670 20 80
Dyrektor: Ewa Trojan
e-mail: szkola_muzyczna@o2.pl
www.zpsmdebica.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Akademicka 10
39-200 Dębica
tel. 14 683 35 04
Dyrektor: Marzena Kowalska
e-mail: mbpdebica@op.pl
www.mbpdebica.eu

Filia MiPBP Nr 1
ul. Bojanowskiego 18
39-200 Dębica
tel. 14 681 19 37

Filia MiPBP Nr 2
ul. Krakowska 75
39-200 Dębica
tel. 14 681 63 12

Filia MiPBP Nr 3
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel. 14 681 42 59

Filia MiPBP Nr 4
ul. Cmentarna 1
39-200 Dębica
tel. 14 670 26 39

GMINA DĘBICA

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie Osiedlu
39-206 Pustków Osiedle 26 „a”
tel. 14 681 10 06
Dyrektor: Marcin Ciszek
e-mail: ckib@ckib.pl
www.ckib.pl

GMINA BRZOSTEK

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
ul. 20-go Czerwca 4
39-230 Brzostek
tel. 14 683 03 15
Dyrektor: Marta Król
e-mail: ckicz-brzostek@konto.pl

GMINA CZARNA

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej
ul. Dworcowa 6 a
39-215 Czarna
tel. 14 676 18 27
Dyrektor: Piotr Warżała
e-mail: gckip@op.pl

GMINA JODŁOWA

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
39-225 Jodłowa 25
tel. 14 681 35 14
Dyrektor: Waldemar Sztogrin
e-mail: gckicz@interia.pl

GMINA PILZNO

Dom Kultury w Pilźnie
ul. Węgierska 30
39-220 Pilzno
tel./fax 14 672 10 27
Dyrektor: Andrzej Kozik
e-mail: info@dkpilzno.pl
 
Muzeum Lalek w Pilźnie
ul. Grodzka 24
39-220 Pilzno
tel./fax: 14 672 13 21
Dyrektor: Zofia Gągała-Bohaczyk 
www.muzeumlalek.pl
Filia Lipiny
Lipiny 228
39-220 Pilzno
tel. 14 672 46 49

GMINA ŻYRAKÓW

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
Wola Żyrakowska 73 a
39-204 Żyraków
tel. 14 681 28 19
Dyrektor: Aneta Domaradzka
e-mail: ckipzyrakow@gmail.com
www.ckip-zyrakow.org