Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

7°C
13 km/h
1008 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Aktualne

Dłoń wskazuje cel

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020 roku

 

  1. Kontynuacja budowy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy

Wartość zadania 3.500.000,00 zł

Środki własne 3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

  • roboty instalacyjne: instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, węzeł ciepłowniczy, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja przeciwpożarowa, instalacja klimatyzacji.
  • roboty wykończeniowe: ściany działowe, tynki wewnętrzne, posadzki, malowanie.

 

  1. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Wartość zadania 1.567.950,32 zł

Środki z UE 1.317.673,22 zł

Środki własne 250.277,10 zł

Zakres rzeczowy:

budowa portalu, zakup sprzętu, wykonanie prac geodezyjnych, pokrycie kosztów instruktażu stanowiskowego, kosztów promocji oraz kosztów zarzadzania w ramach PSIP.

 

  1. Przebudowa drogi powiatowej 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

Wartość zadania 750.000,00 zł

Środki własne 750.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

Przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni o długości 4293 m, budowa chodnika o łącznej długości 2410 m, budowa zatoki postojowej na 33 miejsca przy Szkole w Głobikowej, przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi.