Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Instytucje z otoczenia biznesu

Grupa osób

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kluczowe pola aktywności RARR S.A.:

 • przedsiębiorcy i ich konkurencyjność,
 • samorządy,
 • szkolenia i promocja wysokokwalifikowanych kadr,
 • inwestycje i innowacyjność regionu,
 • nowoczesna infrastruktura.

Kontakt dla inwestorów:
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 852 43 76

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

 • Od września 2018 r. ARP S.A. jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC realizuje na przypisanym obszarze rządowy program pn.: Polska Strefa Inwestycji, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie wydanej decyzji o wsparciu.
 • Obszar we właściwości zarządzającego mielecką strefą: 20 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.
 • Branże wiodące: lotnictwo, motoryzacja, tworzywa sztuczne, meble, IT, przetwórstwo drewna, przetwórstwo spożywcze, farmaceutyka.
 • Suma zrealizowanych nakładów inwestycyjnych: 12,8 mld zł.

Kontakt dla inwestorów:
ul. Partyzantów 25
39-300 Mielec
tel. 17 788 72 36

 

Dębicki Park Przemysłowy 

 • Dobrowolne, samorządne stowarzyszenie zrzeszające podmioty gospodarcze,
 • wspiera lokalną przedsiębiorczość,
 • podejmuje inicjatywy, mające na celu ochronę wspólnego obszaru przemysłowego,
 • buduje prestiż przedsiębiorcy,
 • wspiera rozwój regionu oraz działania, które przyczyniają się do rozwoju nauki, oświaty, kultury i sportu.

Kontakt dla inwestorów:
ul. Metalowców 43
39-200 Dębica
tel. 665 600 490

 

Dębicki Klub Biznesu

 • Dobrowolne, trwałe, samorządne zrzeszenie osób fizycznych, prowadzących własną działalność gospodarczą, osób prawnych oraz menadżerów,
 • promuje i rozpowszechnia zasady etyki oraz buduje prestiż przedsiębiorcy,
 • podejmowanie działań, które uatrakcyjnia ziemie dębicka dla zewnętrznych inwestorów,
 • wspiera, reprezentuje i chroni interesy gospodarcze członków Klubu,
 • świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych  z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Kontakt dla inwestorów: 
ul. Fabryczna 12
39-200 Dębica
tel. 14 681 90 30

 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy jest społeczno - zawodową organizacją rzemiosła, zrzeszającą zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa różnych branż,  głównie obszaru powiatu Dębickiego,
 • ochrania i reprezentuje interesy członków przed organami władzy i administracji państwowej, urzędów i instytucji,
 • organizuje przygotowanie zawodowe,
 • współpracuje z władzami oświatowymi,
 • organizuje szkolenia i kursy dla członków cechu,
 • prowadzi egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Kontakt dla inwestorów:
ul. Rynek 14
39-200 Dębica
tel. 14 670 21 47